Om klubben


 

Norsk ATV/UTV klubb ble startet av tre gutter fra Østfold i 2016. Hensikten med klubben er å samle alle ATV/UTV entusiaster til felles turer og treff rundt om i Norge.

Vi er en klubb hvor vi arrangerer turer på vei, terreng, og på vinterstid vil vi prøve å få til is kjøring.  Sommerstid vil vi arrangere kjøring med telt turer, bålpanne og overnatting. Gjerne ved ett vann hvor det er muligheter for fiske og sosialt samvær. Disse turene vil bli lagt ut på klubbens nettside på kalenderen.

Vi vil også delta på en del arrangementer i regi av andre klubber. Klubben arrangerer også veldedighet kjøring, samt kjøring for psykisk utviklingshemmede.

Alle som kjører i regi av Norsk ATV/UTV klubb må inneha gyldig førerkort på det kjøretøyet de kjører, og følge klubbens lover og regler (se vedtekter) .

 

Epost liste:
Formann : Lasse
Nestleder/turansavarlig :Jonny
Turleder: Jan